Sleep My Baby


Sleep my baby on my bosom
Warm and cosy it will prove
Round thee mother's arms are folding
In her heart a mother's love.

Then shall no one come to harm thee
Nought shall ever break thy rest
Sleep my darling baby quiet
Sleep on mother's gentle breast.

Suo Gan


Huna blentyn yn fy mynwes
Clyd a chynnes ydyw hon
Breichiau mam sy'n dyn am danat,
Cariad mam sy dan fy mron
Ni cha dim amharu'th gyntun
Ni wna undyn  thi gam
Huna'n dawel, anwyl blentyn
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu
Arnat ti yn gwenu'n llon
Tithau'n gwenu'n ol dan huno
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddor
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y mor
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw.

Midi sequenced by Barry Taylor

TOP OF PAGE

BACK

MAIN PAGE