Myfanwy


Pa ham mae dicter, O Myfanwy
Yn llenwi'th lygaid duon ddi?
A'th ruddiau tirion, O Myfanwy
Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae'r wen oedd ar dy wefus
Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffol?
Pa le mae sain dy eiriau melys
Fu'n denu'n nghalon ar dy l?
 
Pa beth a wneuthym, O Myfanwy
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
 thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im drwy gywir amod
Ai gormod cadw'th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo'th law, Myfanwy
Heb gael dy galon gyda hi. 

Myfanwy boed yr holl o'th fywyd
Dan heulwen disglair canol dydd
A boed i rosyn gwridog ienctid
I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Aug hofiar oll o'th add ewidion
A wnest i rywun, 'ngeneth ddel
A rho dy law, Myfanwy dirion
I ddim ond dweud y gair "Ffarwel".

Midi sequenced by Barry Taylor

TOP OF PAGE

BACK

MAIN PAGE