Lisa Ln
Lisabeth


Bm yn dy garu lawer gwaith
Do lawer awr mewn mwynder maith
Bm yn dy gusanu Lisa gl
Yr oedd dy gwmni'n well na'r ml.

Fy nghangen ln, fy nghowlad glyd
Tydi yw'r lanaf yn y byd
Tydi sy'n peri poen a chri
A thi sy'n dwyn fy mywyd i.

Pan fyddwy'n rhodio gyda'r dydd
Fy nghalon fach sy'n mynd yn brudd
Wrth glywed swn yr adar mn
Daw hiraeth mawr am Lisa Ln.

Pan fyddwy'n rhodio gyda'r hwyr
Fy nghalon fach a ddd fel cwyr
Wrth glywed swn yr adar mn
Daw hiraeth mawr am Lisa ln.

Lisa, a ddoi di i'm danfon i
I roi fy ngorff mewn daear ddu?
Gobeithio ddoi di, f'annwyl ffrind
Hyd lan y bedd, lle'r wyf yn mynd.

Midi sequenced by Barry Taylor

TOP OF PAGE

BACK

MAIN PAGE